فروش تیتان 2220 برند کرونوس آلمان

فروش تیتان 2220 برند کرونوس آلمان

قابل استفاده در صنایع پلیمری بویژه در فضای باز مثل صنعت پروفیل